مقاله

پروفیل UPVC

 پروفیل  Unplasticised  Poly  Vinyl  Chloride 

مهمترین ماده تشکیل دهنده پروفیل UPVC که حدود 80 تا 85 درصد از مواد پروفیل را تشکیل می دهد ،پودر  (Poly  Vinyl  Chloride) PVC  بوده  که طی فرایند پلیمریزاسیون از مشتقات نفت سیاه و گاز کلرتولید می شود و علاوه بر پودر PVC مواد دیگری هم در ترکیبات پروفیل UPVC وجود دارند که نوع و کیفیت آنها و فرمولاسیون ترکیب آنها با یگدیگربسیار مهم بوده و تاثیر بسزایی درکیفیت پروفیل دارند .که این مواد به شرح ذیل می باشند:

 

impact modifier                        مقاوم کننده و بهبود دهنده در برابر ضربه

stabilizer      پایدار کننده حرارتی که باعث مقاومت در برابر حرارت می شود

filler                                                             مواد  پر کننده و سخت کننده   

lubricant                   روانسازی و همچنین ایجاد سطحی صاف تر در محصول

titan            تثبیت کننده رنگ که باعث سفیدی و شفافیت محصول می شود