خدمات

خدمات شرکت پارس وین پرنیان

خدمات پس از فروش:

شرکت پارس وین کیفیت محصولات خود را با اطمینان تضمین می کند.

بدین صورت که یکسال خدمات پس از فروش را به صورت رایگان انجام می دهد.

 بعد از یک سال نیز  این خدمات صرفا با دریافت اجرت ادامه خواهد داشت.